Karta Dużej Rodziny

27.06.2014

W dniu 27 maja 2014r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430) i przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji...


czytaj dalej...

Zasiłek dla Opiekuna

21.05.2014

Od dnia 15.05.2014r. weszła w życie ustawa, która określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.


czytaj dalej...

Zryczałtowany dodatek energetyczny

07.01.2014

Od dnia 01.01.2014 r. wprowadzony został zryczałtowany dodatek energetyczny dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Wnioski można składać w siedzibie Ośrodka. Szczegółowe informacje zawarte są w zakładce "|Dodatki mieszkaniowe"-podzakładka  "...

czytaj dalej...

Witamy!

08.05.2013

Witamy na nowej stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczekocinach.

czytaj dalej...

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczekocinach

ul. Przemysłowa 2

42-445 Szczekociny

tel. (034) 3557 013

e-mail: ops@szczekociny.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek-Środa w godz. 7.00-15.00

Czwartek w godz. 7.00-16.00

Piątek w godz. 7.00-14.00