ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY realizuje działania określone w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 roku Nr 180, poz.1493 z późn. zm.).

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy:

  1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Szczekociny.
  2. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
  3. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
  4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie

Adresaci działań podejmowanych przez Zespół interdyscyplinarny:

 

  1. Rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka/dzieci lub współmałżonka.
  2. Rodziny, w których dzieci są zaniedbywane (niedożywienie, brak opieki lekarskiej, brak realizacji obowiązku szkolnego itp.).
  3. Rodziny, w których używane są narkotyki, nadużywany jest alkohol.
  4. Rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dziećmi/dzieckiem.
  5. Rodziny z grupy ryzyka stosowania przemocy, szczególnie wobec małoletnich.

 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczekocinach

ul. Przemysłowa 2

42-445 Szczekociny

tel. (034) 3557 013

e-mail: ops@szczekociny.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek-Środa w godz. 7.00-15.00

Czwartek w godz. 7.00-16.00

Piątek w godz. 7.00-14.00